Din Lokala PartnerDin Lokala Partner
Din Lokala Partner
Tillsammans Skapar Vi Trygghet
Skansk Larmtjanst skOLDSkansk Larmtjanst skOLD
Skansk Larmtjanst skOLD
  •  Trappor ljus miljo m IQ8 Brandlarm
  • Brand Konfernsentre m larmknapp1
  • RCO Porttelefon
  • slide1
  • slide3

VÄLKOMMEN TILL

SKÅNSK LARMTJÄNST

Företaget med fokus på säkerhet!

Skånsk Larmtjänst är företaget med fokus på säkerhet! Man har spetskompetens på komplexa säkerhetsanläggningar inklusive service, jour och trygghet. Företaget arbetar mot såväl industri som handel, kommuner och fastighetsägare. Skånsk Larmtjänst kombinerar lång erfarenhet med ungt nytänkande och engagemang från de anställda. 

​​​​​​​Detta gör att man kan erbjuda sina kunder den bästa och mest kostnads-effektiva säkerhetsinstallationen! Företaget erbjuder installation och service på inbrottslarm och brandlarm, passage-system och videoövervakning – och är självklart en certifierad anläggarfirma.

Senaste Nytt

Stationshuset i Tomelilla köpte nytt kamerasystem från oss som fångade ett brott ett par dagar senare.

I blickfånget


"I förslaget till ny kamerabevakningslag slopas den generella tillstånds­ och anmälningsplikten för kamerabevakning. Tillstånds- och anmälningsplikten framöver kommer inte gälla privata företag som kameraövervakar i sin kommersiella verksamhet. Det innebär dock inte att det är fritt fram att sätta upp säkerhetskameror.

Istället ankommer det på företagen att själva att göra en bedömning av hur kamerabevakningen överensstämmer med aktuella regler i den nya kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Bryter man mot GDPR – som blir lag i Sverige den 25 maj – då kan man drabbas av en kraftig administrativ sanktionsavgift, upptill 4% av företagets omsättning, som saknas i tidigare lagstiftning kring kameraövervakning."

​​​​​​​Låt oss hjälpa dig!