Din Lokala PartnerDin Lokala Partner
Din Lokala Partner
Tillsammans Skapar Vi Trygghet
Skansk Larmtjanst skOLDSkansk Larmtjanst skOLD
Skansk Larmtjanst skOLD
  • bilen5
  • slide3
  • RCO Porttelefon
  • Brand Konfernsentre m larmknapp

VÄLKOMMEN TILL

SKÅNSK LARMTJÄNST

Företaget med fokus på säkerhet!

Skånsk Larmtjänst är företaget med fokus på säkerhet! Man har spetskompetens på komplexa säkerhetsanläggningar inklusive service, jour och trygghet. Företaget arbetar mot såväl industri som handel, kommuner och fastighetsägare. Skånsk Larmtjänst kombinerar lång erfarenhet med ungt nytänkande och engagemang från de anställda. 

​​​​​​​Detta gör att man kan erbjuda sina kunder den bästa och mest kostnads-effektiva säkerhetsinstallationen! Företaget erbjuder installation och service på inbrottslarm och brandlarm, passage-system och videoövervakning – och är självklart en certifierad anläggarfirma.

viktigt meddelande till våra avtalskunder!
 

Det är viktigt för oss att kunna hålla våra löften och avtal.
 
Några oroliga kunder med kritiska verksamheter har frågat oss vad vi gjort för att klara av detta!?
Trots, under och igenom pågående Corona-Pandemi.
 
Så för att säkra upp för denna utmaning har vi vidtagit flertalet åtgärder. Varav några vi härmed informerar er alla om.
 
-Vi har förstärkt vårt lager på Brandlarm, CCTV, Inbrott och Passagesystem till ett värde på 2,5 miljon. Som ligger ouppackat, märkt med Corona-Lager, som reserv. Om det blir leveransproblem längre fram.
 
-Vi har installerat nya videokonferens-anläggningar på våra kontor. Så vi kan hålla möten ofta utan att träffas i stora grupper. Då hoppas vi dels slippa bli smittade samtidigt. Men också kunna ha möten och information oftare.
 
-Viktigt med rätt information i rätt tid när planering och förutsättningar kan ändras snabbt. Till och med dag för dag.
 
-Planering så att några jobbar hemifrån. Samt att några på större jobb undviker våra kontor.
 
-Utanför ordinarie Arbetstid:
Då ska vi klara ha en gubbe i framjour och en gubbe i bakjour precis som vanligt. Dygnet/året runt.
 
-På ordinarie Arbetstid:
Ska vi kunna utföra ny och tillbyggnader utan större störningar.
 
Mvh Daniel Månsson
VD Skånsk Larmtjänst AB