Din Lokala PartnerDin Lokala Partner
Din Lokala Partner
Tillsammans Skapar Vi Trygghet
Skansk Larmtjanst skOLDSkansk Larmtjanst skOLD
Skansk Larmtjanst skOLD

Nyheter

tomelilla kommun, skola utökar sitt skydd

2019/02/20

Smedstorps skola i Tomelilla kommun utökar sitt skydd både i form av adresserbart brandlarm och byte av befintligt larmsystem till RCO.

RCO systemet är både inbrottslarm och passagesystem där valet är inte bara taggläsare med 2.4" färgskärm utan även NoKey online och offline. 

Eltek brandlarm installeras, befintligt brandlarm byts ut för att få ett system till alla avdelningar. Utrymningsskyltar kopplas in på samma slinga som övrig utrustning för automatiskt test av skyltarna samt att eventuella fel visas i klartext på brandlarmspanelen.
Specialdetektorer O2T installeras för att motverka onödiga larm.