Kamerasystem

Flexibla system med komplexa lösningar


Skånsk Larmtjänst tillhandahåller komplexa och avancerade kamerasystem som anpassas efter sina kunders behov. Varje lösning är alltså unik då kundens behov och önskemål fått stå i centrum i kombination med vår expertis på området. På så sätt får våra kunder långsiktiga, kompletta och precisa lösningar för just sina verksamheter.

Vår kamerateknik ger möjlighet till verifiering av händelser som t ex utlösta larm på ett effektivt sätt. Det innebär att antalet onödiga utryckningar kan minskas med ekonomiska besparingar som följd. Kamerainvesteringen ger på så sätt säkerhet, trygghet men också lönsamhet.

Det råder delade meningar om inställningen till artficifiell intelligens. Vissa människor känner sig rädda för den tekniska utvecklingens resultat - den är skrämmande för många. Samtidigt råder det en stor nyfikenhet när det kommer till alla fördelar som den artificiella intelligensen bidrar med i våra verksamheter, och i vårt samhälle i stort. 

I kombination med att vi når en säkrare och tryggare tillvaro, erbjuder vi våra tjänster till ett lägre pris jämfört med andra företag inom branschen. Ytterligare en anledning till att den ekonomiska kostnaden blir lägre för våra kunder, jämfört med andra bemannade kontor och verksamheter inom branschen, blir aktuell då vi inte har något behov av att använda oss av olika kontorsutrymmen eller lokaler. Förr satt en väktare och tittade på kamerorna dygnet runt, även hos oss. Idag har vi en digital väktare - där larmen kommer in via en smarttelefon, en dator eller via larmbolaget. Då vi slipper denna typ av utgifter kan vi stå till tjänst med och erbjuda lägre kostnader gentemot våra kunder. Det blir tydligt i vår prisbild.
​​​​​​​
Trots våra fördelaktiga priser är vi oslagbara när det kommer till att effektivisera och anpassa kamerasystemen samt att ge en trygg och kostnadseffektiv tillvaro även långsiktigt. Vi installerar kamerorna åt er på de rätta och mest optimerade platserna, så att säkerhetskraven uppfylls. Det finns ingen annan firma inom branschen som slår oss idag, på marknaden. Vi är definitivt inte den största men däremot den mest certifierade av alla. Väljer ni oss som larmbolag kommer ni vara garanterade den högst kvalificerade och mest effektiva larmhjälpen, då vi dygnet runt har jouröppet med flera experter till hands. Vi har ett flertal ingenjörer och tekniker per område som arbetar med säkerheten centralt. Detsamma gäller på en lokal nivå där ni alltid möter denna expertis, och även ute på era arbetsplatser.

Du som kund avgör var ni ska landa kostnadsmässigt beroende på era ekonomiska förutsättningar. Vi diskuterar fram behoven som råder utifrån varje kund, där vi ger vår kunskap och expertis i frågan. Alla får hjälp utifrån sina villkor.

Med våra moderna och optimerade kamerasystem har vi ögon på plats när incidenten sker. Vi ser till att insatser och åtgärder för att skydda fastigheten och den omgivande miljön sker direkt. På så vis kan vi fånga upp saker och ting så tidigt som möjligt, vilket ger positiva konsekvenser för alla inblandade. Detta resulterar i att åverkan minskar drastiskt. 

Då kraven från myndigheter ökar blir våra effektiva kamerasystem än mer värdefulla för dig och din verksamhet och samtidigt får vi en tryggare tillvaro på ett samhällsplan, för alla invånare. 

Våra kamerasystem, som är anpassade efter dessa säkerhetsåtgärder, kan användas till så mycket mer än när och om det brinner. Ett exempel är att motverka inbrott, och i synnerhet skadorna som uppkommer i och med ett inbrott - detta är en viktig och värdefull funktion med kamerasystemet. Ytterligare en fördel är att ni kan stämma av angående huruvida olika uppgifter har genomförts i den dagliga driften och så vidare. Ni får på så vis hjälp med att effektivisera driften i verksamheten.

Välkommen att kontakta oss för att få ytterligare vägledning och hjälp i dina frågor kring kamerasystemen!