Brandsäkerhet

Den tekniska utvecklingen gör oss effektivare


 - Brandsäkerheten som nås är en av de positiva aspekterna av denna utveckling.
Våra brandlarm har multidetektorer vilket innebär intelligenta detektorer med flera individuellt inställbara sensorer per detektor. Det ger dubbel säkerhet mot falsklarm samt dubbelt så snabb detektering vid riktig brand. I synnerhet vid en eventuell brand får vi helt nya möjligheter att stoppa utvecklingen av branden och optimerar dessutom brandsäkerheten för alla inblandade. Tack vare den tekniska utvecklingens senaste uppfinningar når vi en helt ny nivå av brandsäkerhet. 

Sedan en tid tillbaka krävs ett talat utrymningslarm på nya och fler ställen, jämfört med förr. Normen som råder idag är att vi handskas med samma krav även på utrymningslarm, som på brand och brandlarm i och med att Svenska brandskyddsföreningen numera har samma krav på larm för brand, som för utrymningslarm. Myndigheterna i Sverige kräver idag säkerhetsåtgärder gällande norm SBF 110 för de båda, omnämnda larmen.
​​​​​​​
I kombination med en säkrare tillvaro åt er så erbjuder vi dessutom att den ekonomiska kostnaden blir lägre för våra kunder. Detta blir möjligt genom att vi, jämfört med andra bemannade kontor och verksamheter inom branschen, inte har något behov av att använda oss av olika kontorsutrymmen eller lokaler. Då vi slipper denna typ av utgifter kan vi stå till tjänst med och erbjuda lägre priser gentemot våra kunder. Det blir tydligt i vår prisbild. 
​​​​​​
Se till att stå redo inför alla oväntade händelser. Med vårt toppmoderna brandsystem installerat med expertis och erfarenhet står ni, du och företaget, indirekt i ständig givakt och hanterar en eventuell brand på bästa möjliga vis. I ett samarbete med oss på Skånsk Larmtjänst når ni en brandsäkerhet av högsta kvalitet. 

Med våra Utrymningslarm med talat meddelande kan ni ge era anställda en stämningsfull arbetsplats med lugnande ljud eller liknande. Ni kan även locka tillbaka kunder till butiken med den här funktionen.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information kring våra erbjudanden inom brandsäkerhet!