ÖVERFALLSLARM

AMIGO


Amigos nya plattform för mobila larmsystem heter NOVA.
Nova 350 är ett driftsäkert och mobilt personlarm med GPS som lever upp till branschens högt ställda krav.
Larmet är designat för att passa såväl personal inom hemtjänst och socialförvaltning som väktare, ordningsvakter och parkeringsvakter.

Teknisk information:

•     Personlarm med inbyggd GPS-mottagare SiRFstarIV.
•     Larmknapp, Man Down och fallarm.
•     Timerlarm kan skicka larm efter en förbestämd tid.
•     Call Button ringer upp ett förbestämt telefonnr.
•     2-partssamtal i full duplex (Handfree).
•     Drifttid 2 - 4 dygn.
•     Stöt- och fukttålig.
•     Kan anslutas till valfri larmcentral.
•     SMS-larm med kartlänk och larmets identitet kan sändas
       till valfri mobiltelefon.

Kontakta oss gärna för mer information!