Utrymningsplaner

UtrymninsplanUtrymninsplan
Utrymninsplan
Utrymningsplaner är väldigt viktiga då dessa hjälper både besökande och personal att hitta den bästa vägen ut vid brand.

Alla företag ska ha minst en utrymningsplan som informerar var där finns nödutgångsdörrar, brandsläckare, brandfilt, larmtryckknappar till SOS och även återsamlingsplats.

En utrymningsplan är ett levande dokument som måste uppdateras vid om-/tillbyggnad så att utrymningsvägarna stämmer.

Med hjälp av informationen kan alla hitta ut och ansvarig räkna ihop alla personer vid återsamlingsplatsen så att ingen är kvar i byggnaden.

Vi hjälper er gärna med att öka säkerheten och ge er en chans att rädda liv.