Kvalitet

Vi är en mindre verksamhet, men med både mer- och större kompetens jämfört med andra inom larmbranschen. 


Vi ser till att ligga i framkant när det gäller kvaliteten på våra produkter samt på arbetet som vi utför - det är oerhört viktigt för oss på Skånsk larmtjänst. 

Skånsk Larmtjänst är en professionell leverantör av säkerhetsinstallationer. Kvalitetsarbetet skall gagna kunden genom att vi tillhandahåller produkter och tjänster i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet. Alla medarbetare inom företaget ser kvalitet och nöjda kunder som samverkande faktorer. Kvalitet är en framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling av företaget, dess produkter och arbetsformer.
​​​​​​​
Vårt företag är en familj - vi jobbar tätt tillsammans och samarbetar på olika sätt för att göra verksamheten så effektiv och säker som möjligt för våra kunder. Vi har skalat bort både lokalkontor, centralkontor och aktieägare från vår verksamhet. Anledningen till att vi har valt att gå denna väg är för att vi anser att vi på så vis blir av med onödiga utgifter för företaget, och istället kan spara in pengar som i slutändan gynnar våra kunder. Vi har en betydligt lägre timpeng jämfört med andra företag inom branschen.

Dessutom är andra liknande larmföretag tvungna att binda upp sina kunder. Vi har inga förbindelser eller avtal gentemot våra kunder, så som de stora larmföretagen har. Du binder dig inte alls till våra abonemang genom att välja oss. Vi är inte heller knutna till någon specifik larmcentral, eller väktare. Trivs du som kund med vad ni har och är vana vid, så fortsätter vi med det. Vi finns här för att göra situationen så bra och smidig som möjligt för er.

Trots vår mindre verksamhet, storleksmässigt, har vi mer- och större kompetens än de stora företagen inom branschen.

En viktig faktor för oss för att nå vår kvalitetsambition är att vår personal har hög kompetens och stor erfarenhet inom branschen, och dessutom är experter på sitt specifikt nischade område. Ytterligare en faktor som bidrar till att fullända vår höga kvalitetsnivå är att samordna våra anställda och all den expertis som ingår till att alltid vara tillgänglig inom respektive område för våra kunder. 

Därför är vi den mest certifierade larmfirman av alla. Vi har flera ingenjörer och tekniker per område som arbetar med säkerheten inom diverse sektioner/delar. Trots detta är vi långt i från den största larmfirman i landet. Vi har störst kompetens inom larmbranschen och denna möter ni dessutom alltid ute på era arbetsplatser. Var och en av oss arbetar med det område som den är bäst på och uppskattar mest, 75 procent av sin arbetstid, och 25 procent med en annan del. Vi har jour dygnet runt, och året runt med certifierade experter som står redo att hjälpa dig och rycka ut om olyckan inträffar. 

Vi jobbar näst intill enbart med komplexa lösningar och främst för större företag av olika slag, kommuner, koncerner samt fastighetsbolag. Varje kund behöver och får sin unika och komplexa larmlösning utifrån sina behov samt sina förutsättningar, och då inte minst ur en ekonomisk anpassning och synvinkel. Vi anpassar systemen efter kundens önskemål i kombination med vår expertis - lösningen blir komplett för varje kund.

Värt att nämna i sammanhanget är att vårt företag är en certifierad anläggarfirma inom:
  • Brandlarm
  • Inbrottslarm/passagesystem/Nödlarm. 
  • CCTV system. 
Vi är dessutom ett auktoriserat EL-företag av Elsäkerhetsverket, upp till 1000Volt. Alla våra anställda har personliga certifikat och behörigheter, där samtliga tekniker är certifierade Ingenjörer för sitt specialområde. Alla våra installatörer är behöriga elektriker upp till 1000Volt. 

Ytterligare en aspekt som är viktig att beakta, i och med den moderna teknikens utveckling är just behovet av att vi numera beaktar och lever upp till tänket inom datasäkerhet. Detta behov blir dessutom allt viktigare och inte minst i dessa tider. Vi vill därför nämna att vi även är företagscertifierade enligt:
  • Cybersäkerhet Bas, av SBSC 

Vi har även GDPR att ta hänsyn till i vår arbetssituation. Det innebär att ett larmsystem, och inte minst våra larmsystem, alltid måste vara till större nytta för den enskildes integritet än vad intrånget för denne är. Det medför att vi alltid väger varenda kamera och säkerhetsåtgärd mot den enskildes integritet.  ​​​​​​​