Passerkontroll

Effektivisera din verksamhet


På passagesidan har vi valt att inrikta oss på effektiva och smidiga passagesystem.

Med hjälp av våra passagesystem får ni säkra och trygga system där ni har god översikt i verksamhetens viktiga delar.  Ni har full kontroll på vilka som ges tillträde när, var och hur och uppföljningen är enkel. Den dagliga nyttan av de funktioner som möjliggörs med våra system effektiviserar er drift och verksamhet. Att hantera tillträde för anställda, entreprenörer och besökare på ett tryggt och säkert sätt blir plötsligt en lätt historia. 

Passerkontrollerna kan även integreras med våra andra larmfunktioner som inbrottslarm, brandvarning, porttelefon, bokningstavla, trådlösa mottagare för fjärrstyrning och så vidare.
​​​​​​​
Vi anpassar systemen och passerkontrollen efter kundens önskemål i kombination med vår expertis, och gör lösningen komplett för varje kund utifrån just dessa unika behov samt med hänsyn till de ekonomiska förutsättningar som finns. Tillsammans med er diskuterar vi fram vad just ni behöver för att nå en så säker och effektiv verksamhet som möjligt. 

Varmt välkommen att kontakta oss för att få ytterligare information kring passerkontroller och möjligheten till att integrera fler funktioner till systemet!