Integrerade system

RCO Axfood 6789RCO Axfood 6789
RCO Axfood 6789
Integrerade system betyder att där är fler funktioner i larmet än enbart inbrottslarm eller passagesystem. Ett exempel är Vanderbilt SPC som är en central för inbrottslarm men där man även kan koppla till taggläsare som då blir en del i systemet. Fördelen är att man kan administrera både inbrottslarmet och passagedelen i ett och samma program.

Dessa system administreras enkelt från dator lokalt eller fjärr för att se historik, ändra koder, lägga till taggar eller koppla bort sektioner.

System:
  • Vanderbilt SPC
  • RCO M5 MEGA
  • Vanderbilt Omnis 2010
  • Assa Abloy ARX
  • NOX