SBA

Systematiskt BrandskyddsArbete
Brand Konfernsentre m larmknappBrand Konfernsentre m larmknapp
Brand Konfernsentre m larmknapp
2004 kom det en ny lag i Sverige som heter Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778).

Arbetsmiljöverkets föreskrift om Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) beskriver bland annat krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning.  Den innebär i korthet att alla verksamheter själva måste ta ansvar för sin personal och sina lokaler.

Alla måste jobba systematiskt med sitt brandskydd.

Skulle någon komma till skada så är verksamhetschefen på respektive avdelning eller firma, personligt ansvarig och riskerar fängelsestraff om det inte kan visas att man följt lagen och arbetat med sitt SBA.

Låt oss hjälpa er så ni kan koncentrera er på ert!