Kombilarm

Brand Detector ceeling 2Brand Detector ceeling 2
Brand Detector ceeling 2
Man kan koppla på branddetektorer och sirener på det vanliga inbrottslarmet och då få ett så kallat kombilarm.

Kombilarm är för er som inte har krav från försäkringsbolag eller myndigheter men ändå vill skydda personal och egendom på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

OBS! Räddningstjänsten rycker normalt aldrig ut på kombilarm, men väktare eller vaktmästare kan ringa 112 efter att de konstaterat brand.